POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

W SERWISIE INTERNETOWYM remakeit.pl 

1. Polityka transparentności w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator – RE make it Magdalena Krzywicka z siedzibą w Kliniska Wlk. 72-123 ul. Szczecińska 23 E, NIP: 2530105363, REGON 521003044
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej jak i będącej do zidentyfikowania zarówno poprzez jeden jak i kilka czynników ją określających
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 4. Kontakt z Administratorem ma miejsce poprzez wysłanie maila na adres: [email protected] lub na adres RE make it ul. Szczecińska 23 E 72-123 Kliniska Wlk.
 5. Prowadząc działalność gospodarczą Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim przepisami RODO.
 6. Administrator aby wykonać usługę sprzedaży ujawnia gromadzone dane podmiotom – dostawcom usług potrzebnych do wykonania umowy sprzedaży dla Kupującego (m.in. kurierzy, firmy spedycyjne, poczta itp.).
 7. W sytuacji kierowania do Administratora korespondencji w formie mailowej, zgromadzone dane osobowe wynikające z tej korespondencji będą wykorzystywane przez Administratora jedynie w celach korespondencyjnych, komunikacyjnych.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe w okresie potrzebnym do wykonania – realizacji usługi wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej Administratora. Okres przetwarzania może zostać wydłużony, w szczególności gdy ich przetwarzanie jest konieczne w celach dochodzenia roszczeń , obrony, po tym okresie tylko i wyłącznie w zakresie jakim będą konieczne według obowiązujących przepisów prawa.
 9. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe również w skutek prowadzenia działalności gospodarczej i wynikających z tego przypadków np. spotkania handlowe, uczestnictwa w targach, i innych wydarzeniach, mi. in poprzez wymianę wizytówek. Podstawą prawną do powyższych działań Administratora w tej kwestii jest art. 6 ust. 1 lit f RODO i cel rozwijania sieci kontaktów biznesowych.
  Administrator przetwarza dane osobowe m. in. w celu:
  • realizacji obowiązku prawnego i podatkowego
  • realizacji obowiązku świadczenia usług
  • do celów marketingowych
 10. Osoby których dane Administrator przetwarza mają prawo do:
  • uzyskania kopii swoich danych osobowych
  • usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy ich przetwarzanie nie jest niezbędne do realizowania żadnych celów, w jakich zostały zgromadzone, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce za wyjątkiem sytuacji kiedy stosowne przepisy i podstawy prawne zobowiązują Administratora do ich gromadzenia w określonym czasie.
  • informacji w jaki sposób dane są przetwarzane, Administrator wówczas informuje o przetwarzaniu danych, w szczególności o celach, prawnych podstawach, podmiotach którym zostały udostępnione, czasie usunięcia
  • ograniczenia przetwarzania danych w momencie zgłoszenia do Administratora takiej deklaracji Administrator zaprzestaje dokonywania wszelkich działań na danych osobowych, za wyjątkiem tych na które wyraziła zgodę osoba, której dane osobowe dotyczą
  • prawo do przenoszenia danych Administrator ma prawo do przenoszenia danych w formacie dającym możliwość ich odczytu na komputerze
  • sprostowania danych osobowych które dotyczą danej osoby, tym samym Administrator ma obowiązek sprawdzać błędy w przetwarzanych danych osobowych, korygować je i uzupełniać jeżeli są niekompletne
  • wycofania zgodny w sytuacji jeżeli zgoda została złożona, osoba której dane są przetwarzane ma prawo złożyć taką dyspozycję w dowolnym momencie, tym samym taka dyspozycja nie wyklucza prawa do przetwarzania danych w czasie przed jej złożeniem
  • wyrażenia braku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
  • wyrażenia braku zgody na przetwarzanie danych w innych uzasadnionych celach np. w odniesieniu do szczególnej sytuacji np. ochrona mienia
  • do złożenia skargi w sytuacji gdy osoba której dane dotyczą uzna, iż ich przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy RODO
 11. Wszystkie informacje podane przez Ciebie są używane tylko w celu zapewnienia najwyższej jakości realizacji usług. Wszystkie informacje są ściśle poufne.
 12. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane, rozpowszechniane ani w żaden sposób modyfikowane bez wcześniejszej zgody.
 13. Używamy internetowych narzędzi pośrednich takich jak Google Analystic w celu analizowania, gdzie odwiedzający wszedł i co robił podczas wizyty na naszej stronie internetowej.
 14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności w dowolnym czasie, więc proszę przeglądać ją często. Jeżeli dokonamy istotnych zmian w tej polityce, poinformujemy Cię tu i przez ogłoszenia na stronie internetowe.
  ostatnia aktualizacja: 19.09.2023r.
 15. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w formularzu kontaktowym znajdującym się na jego stronie internetowej www.remakeit.pl
  Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez RE make it Magdalena Krzywicka z siedzibą w Kliniska Wlk. 72-123 ul. Szczecińska 23 E, swoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które zostały wskazane w formularzu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Wykorzystanie plików cookie

Cookies to informacje, które strona internetowa przekazuje, na twardym dysku komputera dla celów ewidencji zawartych. Cookies pomagają w stworzeniu strony bardziej użytecznej przez personalizacje informacji dla zwiedzających i przechowywania informacji dotyczących preferencji w naszym serwisie. Używanie cookies jest standardem w branży, większość dużych stron internetowych z nich korzysta, aby zapewnić przydatne funkcje dla swoich klientów.
To jest nasza polityka tylko do korzystania z plików cookie w celu identyfikacji użytkownika, dostosowania naszej strony dla Ciebie i w celu poprawienia nawigacji
Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, możesz ustawić swoją przeglądarkę, aby je odrzucała. Jednakże, nie będziesz wtedy w stanie w pełni korzystać z naszej strony internetowej.
Używamy technologii śledzenia, aby lepiej zrozumieć wzorce ruchu witryny i jej wykorzystanie. Jednak żadne z zebranych informacji za pomocą technologii śledzenia nie są informacjami o danych osobowych.

3. Zrzeczenie się

remakeit.pl dąży, do tego, aby w jak największym stopniu, zapewnić rzetelne i aktualne treści na stronie. Niestety, czasem mogą nastąpić niezamierzone błędy na naszej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za te błędy lub zmiany i ani remakeit.pl, ani żaden pracownik lub przedstawiciel remakeit.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej.

4. Prawo właściwe

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy klientem, a remakeit.pl będą rozstrzygane zgodnie z polskim prawem.