BEFORE

AFTER

Z czym się je upcycling i recycling?

To nie jest tak, że wszyscy wiedzą czym jest recycling i upcycling.

RE – polega na przetworzeniu starych materiałów na nowe, które można wykorzystać w innych produktach

UP – wykorzystuje stare materiały i przekształca je w coś nowego, często o wyższej wartości

Celem jest zrównoważone i niezachłanne gospodarowanie surowcami.

Upcycling to nie tylko torby z banerów, w naszym wydaniu to również inne, dedykowane, tworzone indywidualnie ekologiczne gadżety reklamowe.

Ekologiczne to znaczy jakie?

Postawa polegająca na wydłużaniu życia materiałów, ponownym użyciu, analizie dostępnych zasobów, dzięki której realizujemy strategię zero waste, czyni ją ekologiczną.

Czy upcycling może być kreatywny?

Mając na uwadze jak różnorodne są materiały przeznaczone do utylizacji, potencjał tego co można stworzyć jest nieograniczony. Dobry pomysł, wyobraźnia to klucz do stworzenia kreatywnych gadżetów reklamowych i nie tylko.

Jakie są upcyclingowe trendy?

Upcycling w ostatnich latach zyskuje nowe role, intensywnie wkracza w świat mody, zrównoważona moda to coraz więcej pokazów kolekcji z materiałów z drugiego obiegu.
Coraz częściej pojawiają się opinie, że ma szanse stać się głównym nurtem w branży mody (slow fashion).

Oprócz mody to również butiki cyrkularne, miejsca, platformy wymiany, sprzedaży używanych rzeczy, zgodnie z nurtem slow life. To zmiana sposobu myślenia, patrzenia na śmieci jak na surowiec.

Jak się wyróżnić?

Aktualnie w gadżetach reklamowych nacisk kładzie się na ekologiczność, na ich
biodegradowalność, ale również na ponowne użycie posiadanych materiałów. Dzięki temu nowy produkt zyskuje dodatkową wartość, zapisujemy w nich historię jego powstania, wpisując się tym samym w Gospodarkę Obiegu Zamkniętego.

Jest to doskonały pomysł dla chcących się wyróżnić, obdarować swoich klientów, pracowników czymś wyjątkowym.

Czym jest ESG, CSRD i ESRS?

ESG czyli Environmental, Social, Governance (Środowisko, Odpowiedzialność społeczna, Ład
korporacyjny) to czynniki, które są coraz częściej istotne w określeniu wartości
przedsiębiorstwa.

ESG w kontekście firmy oznacza, iż nie skupiamy się wyłącznie na wypracowaniu wartości
poprzez maksymalizację zysków i wyniku finansowego. Ważnym staje się również wynik
środowiskowy przedsiębiorstwa, wynik społeczny i obszar ładu korporacyjnego. Jest to zmiana podejścia, polegająca na odmiennym postrzeganiu przedsiębiorstwa – biznesu.

Unijna Dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) weszła w życie w styczniu 2023r. Mająca na celu określenie wytycznych dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju.

Zakłada pewien zakres sprawozdawczości w trzech grupach tematycznych – według
standardów European Sustainability Reporting Standards (ESRS):

  • Środowisko – m. in. ESRS (E5)– „Wykorzystywanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym”
  • Społeczeństwo
  • Ład Zarządczy

W ciągu najbliższych kilku lat jej założeniom będą sukcesywnie podlegać firmy działające w
obszarze UE.
Dla przedsiębiorców istotne jest aby już teraz zidentyfikować obszary, w których będą
niezbędne zmiany i ulepszenia.