Rozpoczęłyśmy współpracę z firmą Durable Sp. z o.o. dla której stworzyłyśmy m.in. Upcyclingowy Program Edukacyjny, skierowany do dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych.

Od ponad wieku Durable jest niezawodnym partnerem w sferze produkcji profesjonalnych produktów i
rozwiązań wykorzystywanych w różnorodnych miejscach pracy. Firma Durable Sp. z o.o. do działań zrównoważonego rozwoju podchodzi holistycznie.

Zaangażowanie w projekty społeczne to również bardzo istotne kwestie ich działalności. Celem projektu, który realizujemy jest szerzenie wiedzy oraz świadomości wartości idei 3R Reduce Reuse Recycle.

Cele warsztatów.

Na warsztatach w szkołach podstawowych z materiałów niepotrzebnych, odpadów powstają nowe użyteczne przedmioty. Dzieci uczą się jak mogą dbać o otoczenie, jak działać ekologicznie, jak wykorzystywać potencjał otaczających nas przedmiotów. Mają również ogromną satysfakcję z samodzielnie wykonanych prac.

Materiały, z których tworzyły to m.in. plastikowe pojemniki, rolki tekturowe, paski tekturowe, papierowe
literki, paski i podkładki plastikowe, kartony, magnesy i notesy.

„Proszę Pani jakich ja się tu rzeczy dowiedziałem…!”

Jednym z zadań na warsztatach realizowanych w Programie Edukacyjnym było posadzenie ziarenek. Pojemniki, które były już niepotrzebne w firmie Durable, otrzymały drugie życie, stały się doniczkami. Nasiona których użyłyśmy pochodziły ze specjalnego papieru, z którego stworzone zostały ulotki na III Szczyt Ekologiczny organizowany przez Pomorze Zachodnie we wrześniu 2023r.

Dlaczego dzieci są tak ważne.

Na tym etapie dzieci chłoną wiedzę, zastanawiają się i myślą o rozwiązaniach i zmianach w swoim codziennym życiu. To jest ten moment i ta grupa, do której o gospodarce obiegu zamkniętego (GOZ)
powinnyśmy mówić najwięcej.

W pierwszym cyklu warsztatów spotkania miały miejsce w trzech szczecińskich szkołach, w każdej przeprowadziłyśmy warsztat dla trzech klas 1-3. W kolejnym roku mamy plany realizację kolejnych.
Realizując edukacyjne działania dla Naszych Partnerów, mamy poczucie wpływu na przyszłość.