Współpraca z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu

 

Żeby powstrzymać nieodwracalne zmiany (m. in. klimatu), musimy myśleć o biznesie w kontekście ESG (Environment, Social, Governance) wynikającym z dyrektywy CSRD.

Polskie firmy, dostosowując się do jej wymogów, mają szansę na wzmocnienie swojej pozycji na rynku i zwiększenie konkurencyjności poprzez zintegrowane podejście do zarządzania.
Obowiązek raportowania w ramach Dyrektywy obejmie w sumie 3500 firm w Polsce, przy czym analizy pokazują, że:

– 90% nie zajmowało się dotychczas tematem raportowania
– 15% deklaruje, że ma w swojej strukturze osobę odpowiedzialną za zrównoważony rozwój
– ponad 50% planuje rekrutacje nowych specjalistów ESG

Przed ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju otwierają się dobre perspektywy.

Trwały wzrost gospodarczy wraz z dążeniem do ciągłego wzrostu nie mogą być już dziś jedynym celem przedsiębiorstwa.

 

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych, tak aby przygotować przyszłych Specjalistów i Menedżerów w tej dziedzinie. Mamy zaszczyt i przywilej objąć ten kierunek swym Patronatem. Dla nas jest to ogromne wyróżnienie ale także odpowiedzialność.

Pomożemy ze swej strony sprostać obowiązkom raportowym, które stają się dziś wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców, którzy dotąd nie podlegali tym regulacjom.ale również a może przede wszystkim spojrzeć na te nowe wyzwania pod kątem potencjału i możliwości budowania przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw.

Kogo powinien zainteresować ten kierunek?

 

Głównym celem studiów jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju oraz kluczowych składowych ESG czyli środowiskowych, społecznych i zarządczych aspektów oraz poznanie ekonomicznych aspektów zrównoważonego rozwoju, w tym zależności między wzrostem gospodarczym a ochroną środowiska oraz sposobów integrowania zrównoważoności z biznesowymi strategiami.

Studia te umożliwią uczestnikom zrozumienie społecznych aspektów zrównoważonego rozwoju, włączając równość społeczną, partycypacyjne podejście do rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwój inkluzywnych społeczności. A także dostarczą wiedzę i umiejętności niezbędne do raportowania ESG oraz strategie zarządzania wspierające zrównoważony rozwój.
Zatem kierowane są m.in do pracowników firm, przedsiębiorstw i korporacji; jak również dla pracowników sektorów publicznych i organizacji pozarządowych.

Zapraszamy!